Hari ini PeopleStrong mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian bagi memperkasakan teknologi Sumber Manusia (HR) untuk agensi pembangunan perisian yang terkemuka di Singapura, Titansoft.

PeopleStrong akan melaksanakan Alt Recruit (sistem perekrutan generasi seterusnya), Alt Worklife (Perisian HRMS terkemuka yang menyediakan penyelesaian Ambil Bekerja hingga Bersara ‘Hire to Retire’) dan Alt Performance (penyelesaian pengurusan bakat dan prestasi untuk mendayakan hasil yang lebih pantas).

Ketua Pasukan, Operasi Kakitangan Titansoft, Joanna Zhan berkata, pihaknya memilih PeopleStrong sebagai penyedia perkhidmatan sistem HR mereka disebabkan oleh kefleksibelannya untuk beradaptasi dengan cara kerja Titansoft yang tangkas dan amalan HR yang unik.

“Pembekal-pembekal lain tidak mempunyai sistem yang kelihatannya cukup fleksibel untuk memenuhi keperluan kami. Satu lagi faktor utama ialah ketuntasan sistem yang akan membolehkan kami mempunyai titik sentuh digital pada setiap langkah dalam perjalanan pekerja.

“Baik untuk pekerja mahupun calon, kami berharap agar kami dapat menyediakan pengalaman hujung ke hujung yang lebih baik.

“Dalam dunia dengan HR yang semakin menerima teknologi, kami berharap agar perkongsian baharu bersama PeopleStrong akan dapat membantu kami untuk kekal di hadapan keluk dengan data yang yang mudah diakses untuk membuat keputusan perniagaan dan dasar yang bermaklumat.

“Ia juga akan dapat mengurangkan pertindihan dan memberi lebih banyak masa kepada pasukan HR untuk terlibat dalam inisiatif yang strategik,” katanya.

-PR NEWSWIRE

PeopleStrong.jpg