United Overseas Bank (UOB) baru-baru ini mengumumkan bahawa ia telah mengembangkan program pembelajaran dan pembangunan seluruh Kumpulan yang memenangi anugerah, Better U, untuk membolehkan kakitangannya untuk mempelajari set kemahiran dalam analisis data dan pengurusan projek, dua bidang penting untuk kebolehgajian masa depan.

Better U merupakan salah satu program latihan andalan UOB di samping program latihan dan pelatihan Bank tersebut yang lain untuk kakitangannya.

Timbalan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif UOB, Wee Ee Cheong berkata, pembelajaran berterusan adalah penting semasa model industri dan perniagaan sedang dibentuk semula oleh sebab kemajuan dalam teknologi dan perubahan dalam jangkaan dan tingkah laku pelanggan.

“Di UOB, kami mempercayai bahawa pembelajaran berterusan adalah penting untuk kelestarian jangka masa panjang.

“Dunia baru memberikan peluang dan cabaran amat besar dan kami komited untuk melabur dalam masa depan dan dalam kakitangan kami.

“Better U merupakan program pembangunan andalan kami yang kami lancarkan tahun lepas untuk kakitangan kami. Setakat ini, lebih daripada 8,000 rakan sekerja seluruh dunia telah mengambil bahagian dalam modul asas.

“Kami menambah dua landasan baharu kepada Better U, iaitu pengurusan projek dan analisis data yang merupakan kemahiran penting yang boleh digunakan di semua fungsi dalam Bank,” katanya.

-PR NEWSWIRE

UOB.jpg